Navis verwijst naar de Latijnse benaming voor schip of boot. De mensen die wij begeleiden en coachen begeven zich vaak in woelig vaarwater. Samen met u onderzoeken wij nieuwe mogelijkheden, een nieuwe richting, een nieuwe horizon.

Navis werkt samen met verschillende professionals zodat u de betrokkenheid ervaart van een kleine organisatie maar terug kunt vallen op een netwerk van partijen mocht dat nodig zijn.

Robbert Janssen, heeft meer dan 25 jaar ervaring op het vakgebied van loopbaanadvisering en re-integratie (Nationale Politie, verschillende gemeenten en consultancy adviesbureaus). Daarnaast is hij ook oprichter / bestuurder van Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk.Navis en zijn samenwerkingspartners werken uitsluitend met professionals die voldoen aan de hoogst mogelijke beroepseisen die op dit vakgebied mogelijk zijn. Wij werken volgens de volgende registers:

Noloc Register Loopbaanprofessional


Er zijn 40.0000 coaches in Nederland waarvan een klein deel de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mag gebruiken.
• Register gecertificeerd Arbeidsdeskundige


De arbeidsdeskundige is er voor mensen die door diverse oorzaken niet (meer) in staat zijn hun werk op dezelfde manier voort te zetten. Samen met de werknemer en werkgever kijkt de arbeidsdeskundige naar de balans: wat kan op het werk nog wel en wat niet meer. De arbeidsdeskundige is onafhankelijk adviseur, coach of beoordelaar.


Robbert Janssen