Loopbaanconsultancy/ coaching;

Het doel van een loopbaantraject is om u te stimuleren om de regie van uw loopbaan in eigen handen te nemen.

Dit kan nieuwe inzichten geven; een richting in de loopbaan waar u zelf nooit aan dacht. Ook laat het ontwikkeladvies u ontdekken welke kansen er op de arbeidsmarkt zijn. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief van uw werk, competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

U KRIJGT ANTWOORDEN OP VRAGEN ALS

 • Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen? Waar sta ik over 3, 6 of 9 jaar?
 • Wat zijn mijn sterke competenties?
 • Hoe kan ik  werk uitdagend houden?
 • Welk werk past bij me?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten in werk en in welk werk kan ik die het beste gebruiken?
 • Welke beroepen en opleidingen passen bij mij?

Uw vragen, zorgen, kansen en persoonlijke kwaliteiten staat centraal,  altijd gericht op een duurzame toekomst.

Arbeidsdeskundige (re-integratie) begeleiding en advies;

Het doel is om passend werk te vinden buiten uw organisatie (2e spoor) of passend werk te behouden of vinden binnen uw organisatie (1e spoor).

Het is soms een  intensief traject. Wij coachen u in het leren omgaan met uw ziekte en maken al die stappen die nodig zijn om passend werk te vinden.

Samen met u ontdekken we nieuwe mogelijkheden. Uiteraard houden we rekening met uw gezondheid.

U KRIJGT ANTWOORDEN OP VRAGEN ALS

 • Is mijn werk aan te passen aan de mogelijkheden die ik nog heb?
 • Ik heb geen idee wat mijn kansen zijn op de arbeidsmarkt.
 • Ik ervaar een enorme vermoeidheid, kunnen jullie me coachen op dit gebied?
 • Hoe kan ik helderheid en structuur brengen in alles wat op me afkomt?
 • Hoe leer ik mijn grenzen bewaken?
 • Hoe te communiceren over mijn ziekte met collega’s en leidinggevenden, partners en vrienden?

Het is mogelijk om u online te begeleiden. Dit is plaats en tijdonafhankelijk. Reistijd en reiskosten vervallen en u maakt hier tijd voor vrij op het moment dat dit voor u uitkomt. Voor mensen met gezondheidsklachten is dit prettig

De combinatie van arbeidsdeskundig advies en loopbaanexpertise maakt de trajecten extra waardevol. Beide vakgebieden vullen elkaar aan.

Individuele ervaringsdeskundige begeleiding

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om uw zelfredzaamheid te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid. Toezicht kan onderdeel zijn van de begeleiding als er kans is op de noodzaak tot direct ingrijpen.

Als ervaringsdeskundigen weten wij hoe het is om te leven met een kwetsbare gezondheid. U maakt vast wel eens mee dat anderen niet begrijpen wat u meemaakt in uw ziekteproces. Wij kennen dat gevoel. Wij begeleiden u vanuit eigen ervaringen.