Voor werknemers

Ook werknemers met een kwetsbare gezondheid (fysiek of psychisch) kunnen ons benaderen voor een begeleidingstraject. Voor werknemers kan dat in het  kader van een re-integratie traject.

Als ervaringsdeskundigen weten wij hoe het is om te leven met een kwetsbare gezondheid. U maakt vast wel eens mee dat anderen niet begrijpen wat u meemaakt in uw ziekteproces. Wij kennen dat gevoel. Wij kunnen u steun en inzicht geven in uw ziektebeleving vanuit eigen ervaringen.

Voor cliƫnten met een PGB

Onder begeleiding via een PGB vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om uw zelfredzaamheid te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid. Toezicht kan onderdeel zijn van de begeleiding als er kans is op de noodzaak tot direct ingrijpen